Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2019/2020 - FBE
Type of study: Master continuing
Track: SNKK Commercial Communications
Form of study: full-time
Beginning track: 2nd semester

Profil absolventa specializace

Absolvent specializace bude vybaven odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti komerčních komunikací, zejména v plánování a realizaci kampaní, rozvoji vztahů s veřejností, tvorby mediálních strategií a postupy budování značky, a to jak v pozici zadavatele, tak i poskytovatele těchto služeb. Přednášky budou doprovázeny workshopy a prací na projektech ve spolupráci s odborníky z praxe.

Garantka specializace

doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.

Ústav marketingu a obchodu

 
2nd semester SS 2019/2020 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
BZBrand BuildingExam6
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
PRPublic RelationsExam5
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
MSMedia StrategyExam5