Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2019/2020 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Specializace: SNGR Grafika a její aplikace
Forma: prezenční
Začátek specializace:
2. semestr

Profil absolventa specializace

Specializace poskytuje rozšiřující znalosti z oblasti počítačové grafiky, animace a uživatelských rozhraní. Seznamuje studenty s využitím pokročilých technologií, jako je virtuální realita, s metodami vývoje grafických a multi- mediálních aplikací a s možnostmi nasazení a rozvoje GIT pro podporu řízení. Studenti získají kompetence k vlastnímu profesnímu rozvoji v oblastech, které využívají počítačovou grafiku a GIT pro modelování a vizualizaci komplexních úloh.

Garant specializace

Ing. David Procházka, Ph.D.

Ústav informatiky

 
2. semestr LS 2019/2020 - PEF
 
Kód
Název předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
zkouška
5
 
3. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
PG2zkouška5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
PUR
Pokročilá uživatelská rozhraní
zkouška6