Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Specializace:
SNAF Aplikované finance
Forma:
prezenční
Začátek specializace: 2. semestr

Profil absolventa specializace

Specializace Aplikované finance nabízí studentům propojení stávajících teoretických znalostí finančních disciplín s řešením reálných problémů firem i institucí finančního trhu. S využitím analýz reálných dat získají studenti pokročilou schopnost investičního rozhodování za podmínek nejistoty, včetně identifikace a řízení rizik finančních trhů.

Garant specializace

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.

Ústav financí

 
2. semestr LS 2019/2020 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
ENC-AFDAnalýza finančních dat
zkouška
5
 
3. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
KódNázev předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
zkouška
5
Řízení rizik v komerční pojišťovně
zkouška
6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Skupina předmětů povinných
Skupina neobsahuje žádné předměty.