Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2019/2020 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Specializace:
SNST Ekonomická statistika
Forma:
prezenční
Začátek specializace:
2. semestr

Profil absolventa specializace

Specializace je formulována dle požadavků EUROSTATu pro magisterské vzdělávání v oblasti úřední statistiky. Absolventi magisterského programu s danou specializací získají kompletní ekonomické a manažerské vzdělání s nadstandardním rozsahem znalostí statistiky a ekonometrie zaměřených na problematiku úředních statistik. Absolventi naleznou uplatnění ve všech typech institucí pracujících s daty na národní i evropské úrovni (např. Český statistický úřad, Česká národní banka, Eurostat) zejména na manažerských pozicích ale také jako samostatní analytici. Důležitým přínosem specializace pro absolventa je získání podrobného povědomí o metodologických i organizačních aspektech systému úřední statistiky a dovedností v oblasti stěžejních statistických technik. Absolventi specializace jsou tak připraveni na pokročilá odborná školení charakteristická pro jednotlivé instituce.

Garantka specializace

doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D.

Ústav statistiky a operačního výzkumu

 
2. semestr LS 2019/2020 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
PSM
zkouška
6
OFSSystémy oficiální statistikyzápočet
3
 
3. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětuUkončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
zkouška
6
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Skupina předmětů povinných
Skupina neobsahuje žádné předměty.