Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2019/2020 - FBE
Type of study: Master continuing
Track:
SNST Economic Statistics
Form of study:
full-time
Beginning track:
2nd semester

Profil absolventa specializace

Specializace je formulována dle požadavků EUROSTATu pro magisterské vzdělávání v oblasti úřední statistiky. Absolventi magisterského programu s danou specializací získají kompletní ekonomické a manažerské vzdělání s nadstandardním rozsahem znalostí statistiky a ekonometrie zaměřených na problematiku úředních statistik. Absolventi naleznou uplatnění ve všech typech institucí pracujících s daty na národní i evropské úrovni (např. Český statistický úřad, Česká národní banka, Eurostat) zejména na manažerských pozicích ale také jako samostatní analytici. Důležitým přínosem specializace pro absolventa je získání podrobného povědomí o metodologických i organizačních aspektech systému úřední statistiky a dovedností v oblasti stěžejních statistických technik. Absolventi specializace jsou tak připraveni na pokročilá odborná školení charakteristická pro jednotlivé instituce.

Garantka specializace

doc. Mgr. Ing. Jitka Janová, Ph.D.

Ústav statistiky a operačního výzkumu

 
2nd semester SS 2019/2020 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
PSMAdvanced Statistical Methods and Models
Exam
6
System of Official StatisticsFulfillment of requirements
3
 
3rd semester WS 2020/2021 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 
A group of required courses
Macroeconomic StatisticsExam6
 
4th semester (has not been activated)
 
A group of required courses
The group does not contain any courses.