Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia špecializácia


Aplikácia zobrazuje študijný plán pre vybranú špecializáciu a formu. Predmety sú rozdelené do skupín, z ktorých je potrebné vždy odštudovať dané minimum.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počiatočné obdobie: ZS 2019/2020 - PEF
Typ štúdia: Magisterský nadvädzujúci
Špecializácia: SNES Evropská studia AJ
Forma: prezenčná
Začiatok špecializácia: 1. semester

Profil absolventa specializace

Cílem specializace je vytvořit a prohloubit znalosti v oblasti Evropské unie, zejména formálních a neformálních institucí a pravidel. Absolvent specializace bude disponovat schopností koncepčně řešit problematiky jednotlivých činností organizace, koordinace a řízení těchto činností ve vztahu k evropským institucím, kvalifikovaně analyzovat současný stav i trendy vývoje evropského prostředí a odvozovat důsledky pro organizaci.

Garant specializace

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd

 
1. semester ZS 2019/2020 - PEF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
ZESInstituce a právo EU v AJskúška4
 
2. semester LS 2019/2020 - PEF
 Skupina predmetov povinných
Skupina neobsahuje žiadne predmety.
 
3. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
HEUHospodářský zeměpis EU a sociální aspekty členství v AJskúška5
TEIATeorie měnové integrace v AJskúška6
 
4. semester (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EGGAEU a global governanceskúška5