Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2019/2020 - FBE
Type of study:
Master continuing
Track:
SNES European Studies
Form of study: full-time
Beginning track:
1st semester

Profil absolventa specializace

Cílem specializace je vytvořit a prohloubit znalosti v oblasti Evropské unie, zejména formálních a neformálních institucí a pravidel. Absolvent specializace bude disponovat schopností koncepčně řešit problematiky jednotlivých činností organizace, koordinace a řízení těchto činností ve vztahu k evropským institucím, kvalifikovaně analyzovat současný stav i trendy vývoje evropského prostředí a odvozovat důsledky pro organizaci.

Garant specializace

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd

 
1st semester WS 2019/2020 - FBE
 
Code
Course titleMode of completion
Credits
 
A group of required courses
ZESExam4
 
2nd semester SS 2019/2020 - FBE
 
A group of required courses
The group does not contain any courses.
 
3rd semester WS 2020/2021 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
Exam5
TEIATheory of Economic and Monetary IntegrationExam
6
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
EGGA
EU and Global Governance
Exam
5