Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2019/2020 - FBE
Type of study: Master continuing
Track: SNES European Studies
Form of study: full-time
Beginning track: 1st semester

Profil absolventa specializace

Cílem specializace je vytvořit a prohloubit znalosti v oblasti Evropské unie, zejména formálních a neformálních institucí a pravidel. Absolvent specializace bude disponovat schopností koncepčně řešit problematiky jednotlivých činností organizace, koordinace a řízení těchto činností ve vztahu k evropským institucím, kvalifikovaně analyzovat současný stav i trendy vývoje evropského prostředí a odvozovat důsledky pro organizaci.

Garant specializace

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.

Ústav práva a humanitních věd

 
1st semester WS 2019/2020 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ZESFundamentals of EU Institutions and LawExam4
 
2nd semester SS 2019/2020 - FBE
 A group of required courses
The group does not contain any courses.
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
HEUEconomic Geography and Social Aspects of EU MembershipExam5
TEIATheory of Economic and Monetary IntegrationExam6
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
EGGAEU and Global GovernanceExam5