Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty:
Faculty of Business and Economics
Initial period:
WS 2019/2020 - FBE
Type of study:
Master continuing
Track:
SNUC Accounting
Form of study:
full-time
Beginning track: 2nd semester

Profil absolventa specializace

Cílem specializace je prohloubení znalostí z oblasti účetnictví a daní získaných na bakalářském typu studia. Vzhledem ke studiu dané problematiky také v mezinárodním kontextu se budou moci absolventi zařadit na výkonné a řídicí pozice ve velkých nadnárodních společnostech, finančních institucích a poradenských společnostech.

Garantka specializace

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ústav účetnictví a daní

 
2nd semester SS 2019/2020 - FBE
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
Exam
6
 
3rd semester WS 2020/2021 - FBE
 
A group of required courses
The group does not contain any courses.
 
4th semester (has not been activated)
 
Code
Course title
Mode of completion
Credits
 
A group of required courses
HVP
Firm Performance AssessmentExam5
MUS
International Accounting Standards
Exam
5