Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období:
ZS 2019/2020 - PEF
Typ studia:
Magisterský navazující
Specializace: SNUC Účetnictví
Forma:
prezenční
Začátek specializace:
2. semestr

Profil absolventa specializace

Cílem specializace je prohloubení znalostí z oblasti účetnictví a daní získaných na bakalářském typu studia. Vzhledem ke studiu dané problematiky také v mezinárodním kontextu se budou moci absolventi zařadit na výkonné a řídicí pozice ve velkých nadnárodních společnostech, finančních institucích a poradenských společnostech.

Garantka specializace

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ústav účetnictví a daní

 
2. semestr LS 2019/2020 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
zkouška6
 
3. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Skupina předmětů povinných
Skupina neobsahuje žádné předměty.
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
HVP
Hodnocení výkonnosti podniku
zkouška5
MUS
Mezinárodní účetní standardy
zkouška5