Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2019/2020 - FBE
Type of study: Master continuing
Track: SNZA Taxation and Auditing
Form of study: full-time
Beginning track: 2nd semester

Profil absolventa specializace

Cílem specializace je prohloubení znalostí z oblasti zdaňování, účetnictví a auditingu získaných studiem oboru Účetnictví a daně. Absolventi specializace jsou připraveni zajistit a řídit účetní a daňové procesy v podnikatelských i neziskových subjektů a schopni zastávat výkonné a řídící pozice v poradenských a auditorských společnostech.

Garantka specializace

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ústav účetnictví a daní

 
2nd semester SS 2019/2020 - FBE
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
UZNAccounting and taxation of non-profit organizationsExam5
 
3rd semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
AUDAuditingExam5
 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
SEZSelective Consumption TaxesExam5