Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia specializace


Aplikace zobrazuje studijní plán pro vybranou specializaci a formu. Předměty jsou rozděleny do skupin, z nichž je nutné vždy odstudovat dané minimum.

Fakulta:
Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2019/2020 - PEF
Typ studia: Magisterský navazující
Specializace: SNZA Zdaňování a auditing
Forma:
prezenční
Začátek specializace:
2. semestr

Profil absolventa specializace

Cílem specializace je prohloubení znalostí z oblasti zdaňování, účetnictví a auditingu získaných studiem oboru Účetnictví a daně. Absolventi specializace jsou připraveni zajistit a řídit účetní a daňové procesy v podnikatelských i neziskových subjektů a schopni zastávat výkonné a řídící pozice v poradenských a auditorských společnostech.

Garantka specializace

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.

Ústav účetnictví a daní

 
2. semestr LS 2019/2020 - PEF
 
Kód
Název předmětu
UkončeníKredity
 
Skupina předmětů povinných
Účetnictví a zdanění neziskových organizacízkouška5
 
3. semestr ZS 2020/2021 - PEF
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 
Skupina předmětů povinných
Auditing
zkouška
5
 
4. semestr (dosud neaktivní)
 
Kód
Název předmětu
Ukončení
Kredity
 Skupina předmětů povinných
SEZ
Selektivní zdaňování spotřeby
zkouška
5