Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial period: WS 2019/2020 - FBE
Type of study: Bachelor
Track: SBIT IT in Administration
Form of study: full-time
Beginning track: 4th semester

Profil absolventa specializace

Studenti si v této specializaci rozšíří znalosti a dovednosti využití kancelářského programového vybavení v široce používaných aplikacích. Základ specializace tvoří přehled elektronických technologií a principy zpracování textů a prezentací. Absolvováním specializace lze získat předpoklady pro úspěšné složení zkoušek všech sedmi modulů mezinárodně uznávaného certifikátu ECDL.

Garant specializace

doc. Ing. Dr. Jiří Rybička

Ústav informatiky

 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
MPAModern Computer ApplicationsExam6
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ZTPComputer Text ProcessingExam4
ZDMData Processing for ManagersExam5
 
6th semester (has not been activated)
 A group of required courses
The group does not contain any courses.