Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2019/2020 - FBE
Type of study: Bachelor
Track: SBMA Mobile and Mapping Applications
Form of study: full-time
Beginning track: 4th semester

Profil absolventa specializace

Absolvováním specializace student pronikne do vývoje mobilních aplikací a úzce související oblasti geografických informačních systémů. V rámci jednotlivých kurzů je seznámen s tématy jako je tvorba aplikací pro mobilní platformy iOS a Android, využití prostorových informací v podnikové praxi, lokační analýza, tvorba mapových aplikací a mnoho dalšího. Ve specializaci je kladen velký důraz na praktické znalosti a dovednosti. Proto je výuka ve všech předmětech zaměřena na řešení reálných problémů a úzké propojení s firmami.

Garant specializace

Ing. Jaromír Landa, Ph.D.

Ústav informatiky

 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
ANDRMobile Applications for AndroidExam4
IOSMobile Applications for iOSExam4
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
GISGeographic Information SystemsExam6
 
6th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
SEASocial and Economic Application of GISFulfillment of requirements4