Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o předmětech státní zkoušky zvoleného studijního oboru. Pokud si přejete zobrazit tematické celky pro otázky z daného předmětu, klikněte na název předmětu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia. Nejsou-li tematické celky k dispozici, dostanete se do sylabu předmětu.

Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Počáteční období: ZS 2019/2020 - PEF
Typ studia: Bakalářský
Specializace: SBMA Mobilní a mapové aplikace
Forma: prezenční

Dosud nebyly vloženy předměty státní zkoušky.