Presentation of study programmes - Study plans track


Application shows study plans for the selected track and form. Courses are distributed to groups, where you need to attend and complete the required minimum.

Faculty: Faculty of Business and Economics
Initial academic year: WS 2019/2020 - FBE
Type of study: Bachelor
Track: SBWT Web Technologies
Form of study: full-time
Beginning track: 4th semester

Profil absolventa specializace

Absolventi specializace se stávají odborníky na problematiku webových aplikací a webových informačních systémů. Důraz je kladen na znalost procesů jejich analýzy a návrhu, tvorby i provozu a možnosti využití vybraných technologií na webové platformě. Znalost přednášených teoretických poznatků a principů a zaměření na praktickou schopnost jejich aplikace vytváří prostor pro snadné uplatnění absolventů v praxi i další studium.

Garant specializace

Ing. Jiří Lýsek, Ph.D.

Ústav informatiky

 
4th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
WAWeb ApplicationsExam6
 
5th semester (has not been activated)
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of required courses
WDWeb DesignExam6
 
CodeCourse titleMode of completionCredits
 A group of elective courses (min. 2 cours.)
JAJava ApplicationsExam6
PRLPerl Programming LanguageExam5
EBC-PRLPerl Programming LanguageExam5
 
6th semester (has not been activated)
 A group of required courses
The group does not contain any courses.