Prezeranie študijných programov - Výber počiatočného obdobia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Vyberte počiatočné obdobie štúdia.

Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Počiatočné obdobie
Prehliadať
ZS 2020/2021
LS 2019/2020
ZS 2019/2020
LS 2018/2019
ZS 2018/2019
LS 2017/2018
ZS 2017/2018
LS 2016/2017
ZS 2016/2017
ZS 2015/2016
ZS 2014/2015
ZS 2013/2014
ZS 2012/2013
ZS 2011/2012
ZS 2010/2011
ZS 2009/2010
ZS 2008/2009