Prezeranie študijných programov - Výber počiatočného obdobia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, zameraní a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Vyberte počiatočné obdobie štúdia.

Fakulta:
Agronomická fakulta

Počiatočné obdobie
Prehliadať
ZS 2020/2021
ZS 2019/2020
ZS 2018/2019
ZS 2017/2018
ZS 2016/2017
ZS 2015/2016
ZS 2014/2015
ZS 2013/2014
ZS 2012/2013
ZS 2011/2012
ZS 2010/2011
ZS 2009/2010
ZS 2008/2009
ZS 2007/2008
ZS 2006/2007
ZS 2005/2006
ZS 2004/2005
ZS 2003/2004
ZS 2002/2003
2001/2002
2000/2001
1999/2000
1998/1999
1997/1998