Katalóg predmetov


Táto aplikácia umožňuje vyhľadávať ľubovoľné predmety na MENDELU v aktuálnych, budúcich aj historických obdobiach. Vyhľadávať môžete podľa rady kritérií - podľa názvu alebo kódu (aplikácia akceptuje slová s diakritikou alebo bez diakritiky, je nutné zadať minimálne tri znaky ľubovoľného podreťazca názvu predmetu alebo celý kód), podľa garantujúcich pracovísk, tematických šablón, období apod.

Pokiaľ si prajete zobraziť/skryť informácie aj pre zrušené pracoviská, kliknite na Zobraziť zrušené.

     
Predmety podľa pracovísk
     Predmety podľa tematických skupín     Rozšírené vyhľadávanie
     


Z akého pracoviska majú predmety byť?

 
Z akého univerzitného obdobia majú byť predmety?

Agronomická fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Provozně ekonomická fakulta
Zahradnická fakulta
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Institut celoživotního vzdělávání
Rektorát
Centrum sportovních aktivit
     
2020/2021
      LS 2020/2021 - doktorské štúdiá - FRRMS
      LS 2020/2021 - ICV
      LS 2020/2021 - REK
      LS 2020/2021 - ZF
      LS 2020/2021 - AF
      LS 2020/2021 - FRRMS
      LS 2020/2021 - LDF
      LS 2020/2021 - PEF
      ZS 2020/2021 - CSA
      ZS 2020/2021 - kurzy - REK
      ZS 2020/2021 - FRRMS
      2020/2021 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2020/2021 - ICV
      ZS 2020/2021 - CV - ICV
      ZS 2020/2021 - REK
      2020/2021 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2020/2021 - ZF
      2020/2021 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2020/2021 - LDF
      2020/2021 - doktorské štúdiá - AF
      ZS 2020/2021 - AF
      2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
      ZS 2020/2021 - PEF
      ZS 2020/2021 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2020/2021 - doktorské štúdiá - PEF
      2020/2021 - PEF
      ZS 2020/2021 - CV - AF
      2020/2021 - doktorské štúdiá - REK
2019/2020
      LS 2019/2020 - CV - ICV
      LS 2019/2020 - CV - PEF
      LS 2019/2020 - kurzy - REK
      LS 2019/2020 - FRRMS
      LS 2019/2020 - ICV
      LS 2019/2020 - REK
      LS 2019/2020 - ZF
      LS 2019/2020 - LDF
      LS 2019/2020 - AF
      LS 2019/2020 - PEF
      LS 2019/2020 - CV - AF
      LS 2019/2020 - CSA
      2019/2020 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2019/2020 - CV - ICV
      ZS 2019/2020 - CV - PEF
      ZS 2019/2020 - kurzy - REK
      ZS 2019/2020 - FRRMS
      2019/2020 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2019/2020 - ICV
      ZS 2019/2020 - REK
      2019/2020 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2019/2020 - ZF
      ZS 2019/2020 - LDF
      2019/2020 - doktorské štúdiá - AF
      ZS 2019/2020 - AF
      2019/2020 - doktorské štúdiá - PEF
      ZS 2019/2020 - PEF
      2019/2020 - PEF
      ZS 2019/2020 - CV - AF
      2019/2020 - doktorské štúdiá - REK
      ZS 2019/2020 - CSA
2018/2019
      LS 2018/2019 - CV - ICV
      LS 2018/2019 - CV - PEF
      LS 2018/2019 - kurzy - REK
      LS 2018/2019 - CSA
      LS 2018/2019 - REK
      LS 2018/2019 - CV - AF
      LS 2018/2019 - PEF
      LS 2018/2019 - FRRMS
      LS 2018/2019 - ICV
      LS 2018/2019 - ZF
      LS 2018/2019 - LDF
      LS 2018/2019 - AF
      ZS 2018/2019 - CV - PEF
      ZS 2018/2019 - kurzy - REK
      ZS 2018/2019 - FRRMS
      2018/2019 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2018/2019 - ICV
      ZS 2018/2019 - CV - ICV
      ZS 2018/2019 - REK
      2018/2019 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2018/2019 - ZF
      2018/2019 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2018/2019 - LDF
      2018/2019 - doktorské štúdiá - AF
      ZS 2018/2019 - AF
      2018/2019 - doktorské štúdiá - PEF
      ZS 2018/2019 - PEF
      ZS 2018/2019 - CV - AF
      ZS 2018/2019 - PEF
      2018/2019 - doktorské štúdiá - REK
      ZS 2018/2019 - CSA
2017/2018
      LS 2017/2018 - CV - ICV
      LS 2017/2018 - CV - PEF
      LS 2017/2018 - kurzy - REK
      LS 2017/2018 - FRRMS
      LS 2017/2018 - ICV
      LS 2017/2018 - REK
      LS 2017/2018 - ZF
      LS 2017/2018 - LDF
      LS 2017/2018 - AF
      LS 2017/2018 - PEF
      LS 2017/2018 - CV - AF
      LS 2017/2018 - PEF
      LS 2017/2018 - CSA
      2017/2018 - doktorské štúdiá - AF
      ZS 2017/2018 - CV - PEF
      ZS 2017/2018 - kurzy - REK
      ZS 2017/2018 - FRRMS
      2017/2018 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2017/2018 - ICV
      ZS 2017/2018 - CV - ICV
      ZS 2017/2018 - REK
      2017/2018 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2017/2018 - ZF
      2017/2018 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2017/2018 - LDF
      ZS 2017/2018 - AF
      2017/2018 - doktorské štúdiá - PEF
      ZS 2017/2018 - PEF
      ZS 2017/2018 - CV - AF
      ZS 2017/2018 - PEF
      2017/2018 - doktorské štúdiá - REK
      ZS 2017/2018 - CSA
2016/2017
      LS 2016/2017 - CV - ICV
      LS 2016/2017 - CV - PEF
      LS 2016/2017 - kurzy - REK
      LS 2016/2017 - FRRMS
      LS 2016/2017 - ICV
      LS 2016/2017 - REK
      LS 2016/2017 - ZF
      LS 2016/2017 - LDF
      LS 2016/2017 - AF
      LS 2016/2017 - PEF
      LS 2016/2017 - PEF
      LS 2016/2017 - CSA
      2016/2017 - doktorské štúdiá - AF
      2016/2017 - doktorské štúdiá - LDF
      ZS 2016/2017 - CV - PEF
      ZS 2016/2017 - kurzy - REK
      ZS 2016/2017 - FRRMS
      2016/2017 - doktorské štúdiá - FRRMS
      ZS 2016/2017 - ICV
      ZS 2016/2017 - CV - ICV
      ZS 2016/2017 - REK
      2016/2017 - doktorské štúdiá - ZF
      ZS 2016/2017 - ZF
      ZS 2016/2017 - LDF
      ZS 2016/2017 - AF
      2016/2017 - doktorské štúdiá - PEF
      ZS 2016/2017 - PEF
      ZS 2016/2017 - CSA
      2016/2017 - doktorské štúdiá - REK
      2016/2017 - doktorské štúdiá - ICV
      ZS 2016/2017 - PEF