Prehľad habilitačných odborov - Výber fakulty


Aplikácia zobrazuje prehľad akreditovaných habilitačných odborov a konaní na menovanie profesorom na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Najprv je potrebné vybrať fakultu.

   
 


Lesnická a dřevařská fakulta