Prehľad habilitačných odborov - Výber fakulty


Aplikácia zobrazuje prehľad akreditovaných habilitačných odborov a konaní na menovanie profesorom na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Najprv je potrebné vybrať fakultu.

    


Provozně ekonomická fakulta


Agronomická fakulta


Lesnická a dřevařská fakulta


Zahradnická fakulta