Přehled habilitačních oborů - Výběr fakulty


Aplikace zobrazuje přehled akreditovaných habilitačních oborů a řízení ke jmenování profesorem na jednotlivých fakultách této univerzity. Nejprve je nutné zvolit fakultu.

    


Provozně ekonomická fakulta


Agronomická fakulta


Lesnická a dřevařská fakulta


Zahradnická fakulta