Přehled habilitačních oborů - Výběr fakulty


Aplikace zobrazuje přehled akreditovaných habilitačních oborů a řízení ke jmenování profesorem na jednotlivých fakultách této univerzity. Nejprve je nutné zvolit fakultu.

 
 
  


Provozně ekonomická fakulta


Agronomická fakulta