Zahraničné dohody


Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda: 99|Erasmus Plus

ŠtátPočet dohôdPočet inštitúciíPočet študentovZvoliť
Albánska republika710
Azerbajdžanská republika721
Belgické kráľovstvo21926
Bosna a Hercegovina711
Bulharská republika12512
Cyperská republika2114
Čínska ľudová republika210
Dánske kráľovstvo211
Estónska republika10457
Fínska republika4212151
Francúzska republika612752
Grécka republika271180
Holandské kráľovstvo19642
Chorvátska republika19720
Írsko8320
Izraelský štát610
Jordánske hášimovské kráľovstvo412
Litovská republika311327
Lotyšská republika14517
Maďarsko321226
Nemecká spolková republika552473
Nórske kráľovstvo9231
Poľská republika893249
Portugalská republika21754
Rakúska republika271158
Rumunsko2494
Ruská federácia711
Slovenská republika38148
Slovinská republika12370
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska13715
Srbská republika921
Španielske kráľovstvo953093
Švédske kráľovstvo6216
Talianska republika602523
Turecká republika753340