Zahraničné dohody


Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda:
99|Erasmus Plus

Štát
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet študentov
Zvoliť
Albánska republika
71
0
Azerbajdžanská republika
7
21
Belgické kráľovstvo
21
9
27
Bosna a Hercegovina71
1
Bulharská republika
12
5
13
Cyperská republika
2
116
Čínska ľudová republika
21
0
Dánske kráľovstvo2
1
1
Estónska republika
10
458
Fínska republika
42
12
154
Francúzska republika
622855
Grécka republika
28
11
83
Holandské kráľovstvo19
6
42
Chorvátska republika
19
7
22
Írsko
83
20
Izraelský štát
61
0
Jordánske hášimovské kráľovstvo
4
1
2
Litovská republika
31
13
26
Lotyšská republika16
5
17
Maďarsko
3212
26
Nemecká spolková republika
5524
73
Nórske kráľovstvo
9
2
31
Poľská republika
89
32
51
Portugalská republika
21766
Rakúska republika
29
12
61
Rumunsko2496
Ruská federácia
7
11
Slovenská republika
40
15
9
Slovinská republika
13381
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
13
7
16
Srbská republika
9
2
1
Španielske kráľovstvo
95
30
97
Švédske kráľovstvo6
2
17
Talianska republika622724
Turecká republika7734
41