Zahraničné dohody


Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda:
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska

Štát
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet študentovZvoliť
Lichtenštajnské kniežatstvo
112
Nórske kráľovstvo
8
7
15