Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
64|program Finanční mechanismus EHP/Norska

StátPočet dohod
Počet institucí
Počet studentů
Zvolit
Lichtenštejnské knížectví
112
Norské království
8
7
15