Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda: 64|program Finanční mechanismus EHP/Norska

Stát
Počet dohod
Počet institucíPočet studentů
Zvolit
Lichtenštejnské knížectví
1
1
2
Norské království
8
7
15