Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
61|rozvojový projekt MŠMT

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentůZvolit
Belgické království
2
2
10