Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
57|program AKTION

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentů
Zvolit
Norské království
0
1
0
Rakouská republika
5
5
14