Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda: 56|program CEEPUS

Stát
Počet dohodPočet institucí
Počet studentů
Zvolit
Bosna a Hercegovina
2
2
0
Chorvatská republika
532
Maďarsko
94
12
Polská republika
10
9
10
Rakouská republika
12
5
30
Republika Černá Hora
1
1
0
Republika Severní Makedonie
1
1
0
Rumunsko3
3
1
Slovenská republika
6
4
3
Slovinská republika738
Srbská republika
8
2
1