Zahraničné dohody


Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda: 54|program Leonardo da Vinci

Štát
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet študentov
Zvoliť
Holandské kráľovstvo
2
22
Litovská republika
1
10
Slovenská republika
2
2
0
Španielske kráľovstvo
2
2
2
Talianska republika1
1
1