Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
54|program Leonardo da Vinci

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentů
Zvolit
Italská republika
1
1
1
Litevská republika
11
0
Nizozemské království
2
2
2
Slovenská republika
2
20
Španělské království
2
2
2