Zahraničné dohody


Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda: 53|programy Socrates/LLP - ostatní

Štát
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet študentov
Zvoliť
Belgické kráľovstvo
2
2
11
Bulharská republika1
1
2
Dánske kráľovstvo
2
2
4
Estónska republika
1
10
Fínska republika
8
8
56
Francúzska republika
14
14
30
Grécka republika
3
3
9
Holandské kráľovstvo
4421
Írsko337
Litovská republika
112
Maďarsko
2
2
5
Nemecká spolková republika
16
15
33
Poľská republika
448
Rakúska republika
5
5
29
Slovenská republika
3
31
Slovinská republika
2
1
4
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
3
38
Španielske kráľovstvo
7
6
41
Švajčiarska konfederácia
1
1
0
Švédske kráľovstvo
3
111
Talianska republika
13
10
32
Turecká republika446