Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní

StátPočet dohodPočet institucí
Počet studentů
Zvolit
Belgické království
2
211
Bulharská republika
1
1
2
Dánské království
2
2
4
Estonská republika
1
1
0
Finská republika
88
56
Francouzská republika
14
14
30
Irsko
3
3
7
Italská republika13
10
32
Litevská republika1
1
2
Maďarsko22
5
Nizozemské království
4421
Polská republika
4
4
8
Rakouská republika
5
529
Řecká republika
339
Slovenská republika
3
3
1
Slovinská republika
2
1
4
Spojené království Velké Británie a Severního Irska3
3
8
Spolková republika Německo
16
15
33
Španělské království7641
Švédské království
3
1
11
Švýcarská konfederace
1
1
0
Turecká republika446