Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentů
Zvolit
Belgické království
2
2
11
Bulharská republika
1
1
2
Dánské království
2
24
Estonská republika11
0
Finská republika
8
8
56
Francouzská republika141430
Irsko33
7
Italská republika
13
10
32
Litevská republika1
1
2
Maďarsko
2
2
5
Nizozemské království
44
21
Polská republika
4
4
8
Rakouská republika
5
5
29
Řecká republika
339
Slovenská republika3
3
1
Slovinská republika
2
1
4
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
3
3
8
Spolková republika Německo
16
1533
Španělské království
7
6
41
Švédské království31
11
Švýcarská konfederace
1
1
0
Turecká republika4
4
6