Zahraničné dohody


Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda: 51|program Erasmus

ŠtátPočet dohôdPočet inštitúciíPočet študentovZvoliť
Belgické kráľovstvo12619
Bulharská republika5413
Cyperská republika112
Dánske kráľovstvo6411
Estónska republika536
Fínska republika3513220
Francúzska republika4225147
Grécka republika141141
Holandské kráľovstvo19760
Chorvátska republika849
Írsko5436
Litovská republika14625
Lotyšská republika548
Maďarsko12631
Maltská republika010
Nemecká spolková republika291993
Nórske kráľovstvo5212
Poľská republika402332
Portugalská republika10725
Rakúska republika157101
Rumunsko660
Slovenská republika16818
Slovinská republika8540
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska10516
Španielske kráľovstvo5826115
Švajčiarska konfederácia111
Švédske kráľovstvo6422
Talianska republika281568
Turecká republika281859