Zahraničné dohody


Prehľad štátov

Hodnota v stĺpci Počet inštitúcií udáva informáciu o počte inštitúcií, s ktorými má naša univerzita uzatvorené dohody. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad inštitúcií v jednotlivých štátoch.

Dohoda:
51|program Erasmus

Štát
Počet dohôd
Počet inštitúcií
Počet študentovZvoliť
Belgické kráľovstvo
12619
Bulharská republika
5
4
13
Cyperská republika
1
12
Dánske kráľovstvo
6
4
11
Estónska republika
5
3
6
Fínska republika3513220
Francúzska republika
42
25
147
Grécka republika
14
11
41
Holandské kráľovstvo
19
7
60
Chorvátska republika
849
Írsko
5436
Litovská republika14625
Lotyšská republika
5
48
Maďarsko12631
Maltská republika01
0
Nemecká spolková republika
29
19
93
Nórske kráľovstvo
5
2
12
Poľská republika
40
2332
Portugalská republika10
7
25
Rakúska republika157101
Rumunsko6
6
0
Slovenská republika
16
8
18
Slovinská republika8
5
40
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
10
5
16
Španielske kráľovstvo
58
26
115
Švajčiarska konfederácia
11
1
Švédske kráľovstvo
6
422
Talianska republika281568
Turecká republika
28
18
59