Zahraniční dohody


Přehled států

Hodnota ve sloupci Počet institucí udává informaci o počtu institucí, se kterými má naše univerzita uzavřeny dohody. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled institucí v jednotlivých státech.

Dohoda:
51|program Erasmus

Stát
Počet dohod
Počet institucí
Počet studentůZvolit
Belgické království
12
6
19
Bulharská republika
5413
Dánské království6411
Estonská republika
5
3
6
Finská republika
3513220
Francouzská republika
42
25
147
Chorvatská republika
8
4
9
Irsko
5436
Italská republika
28
15
68
Kyperská republika
1
1
2
Litevská republika146
25
Lotyšská republika548
Maďarsko
12
6
31
Maltská republika
0
1
0
Nizozemské království
19
7
60
Norské království52
12
Polská republika
4023
32
Portugalská republika
10725
Rakouská republika15
7
101
Rumunsko66
0
Řecká republika
14
11
41
Slovenská republika
16
8
18
Slovinská republika
8
5
40
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
10
5
16
Spolková republika Německo
29
1993
Španělské království
5826
115
Švédské království
6
422
Švýcarská konfederace1
1
1
Turecká republika
28
1859