Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Ostatné

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
The University of Zambia in Lusaka
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF
0