Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát:
Albánska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
University of Elbasan "Aleksander Xhuvani"
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0