Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Albánska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
Agricultural University of Tirana
MENDELU,REK
0
University of Elbasan "Aleksander Xhuvani"
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
University of Vlora "Ismail Qemali"PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0