Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Jemenská republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Environmental Protection Authority (EPA)
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Hadhramout University of Science and Technology
FRRMS,LDF0
Ministry of water and Environment (MoWE)0