Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
Free movers
Štát:
Spojené štáty americké

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Colorado State University
ZF
1
University of Nebraska - Lincoln
MENDELU
1