Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
Free movers
Stát:
Spojené státy americké

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Colorado State University
ZF
1
University of Nebraska - Lincoln
MENDELU
1