Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Spojené štáty americké

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Colorado State University
MENDELU
4
Louisiana State University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
11
Oklahoma State University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
4
Oregon State University
PEF,FRRMS,LDF,REK
42
Purdue UniversityMENDELU,REK
0
Texas Tech University
MENDELU
0
University of Florida
AF
1
University of Missouri St Louis
PEF
0
University of Montana0
University of Nebraska - Lincoln
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV1
University of South Carolina, College of Hospitality, Retail and Management
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
University of Wisconsin - Madison
AF
0
Utah State University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0