Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
99|Erasmus Plus
Štát: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Inverness College UHILDF,LDF,REK
8
New College Durham
PEF,REK
1
Plumpton CollegeZF,REK
3
Scotland´s Rural College (SRUC)AF,LDF,REK
4
Scottish Agricultural College0
University of Aberdeen
PEF
0
University of BrightonAF,LDF0