Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentov
Zvoliť
Imperial College London
MENDELU
1
Inverness College UHIMENDELU,LDF
2
Newcastle University
PEF
1
Plant Health Solutions Ltd
ZF
0
Plumpton CollegePEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Royal Botanic Garden EdinburghPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0