Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 56|program CEEPUS
Štát: Macedónsko

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje MENDELU0