Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Štát:
Severomacedónska republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje MENDELU
0