Zahraniční dohody


Přehled institucí

U každé instituce je uvedeno, s jakou fakultou naší univerzity byla daná dohoda uzavřena. Volbou sloupce Zvolit si zobrazíte přehled jednotlivých fakult.

Dohoda:
56|program CEEPUS
Stát:
Republika Severní Makedonie

Název instituce
Rozsah dohody
Počet studentůZvolit
Ss. Cyril and Methodius University in Skopje
MENDELU
0