Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Ukrajina

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
National University of Life and Envirnmental Sciences of Ukraine
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK
0
O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Taras Shevchenko National University of Kyiv
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Ukrainian National Forestry University
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0
Umanská Státní Zemědelská univerzita - Uman National University of Horticulture
PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0
Užhorodská Národní Univerzita
0
V.N. Karazin Kharkiv National University - Education and Research Institute "Karazin Business School"PEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV0