Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát: Turecká republika

Názov inštitúcieRozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Harran UniversityPEF0
Istanbul Aydin UniveristyMENDELU0
Ordu UniversityLDF0
Sakarya UniversityPEF0
Süleyman Demirel ÜniversitesiPEF,LDF0
Trakya University LDF0
Uludag UniversityLDF0