Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát:
Turecká republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohodyPočet študentovZvoliť
Ege UniversityZF
0
Süleyman Demirel Üniversitesi
LDF
1
Uludag University
PEF
5
Ÿüzüncuü UniversityZF0