Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Brazílska federatívna republika

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Federal University of Paraná
0
Federal University of Rio de Janeiro - UFRJ
PEF,REK
0
Federal University of the State of Rio de Janeiro - UNIRIO
PEF,REK
0
INCBAC Institut Česko-Brazilské akademické spolupráce
FRRMS
0
Institute of Botany of Sao PauloLDF
0
Pontifical Catholic University of Paraná - PUCPR
PEF,REK0
State University of Campinas
PEF,AF,FRRMS,REK
0
UNICAMP, Brazil
AF0
Universidade Católica Dom BoscoPEF,AF,FRRMS,LDF,ZF,REK,ICV
0