Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 69|jiná forma krátkodobého pobytu
Štát:
Švajčiarska konfederácia

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentovZvoliť
ETH Zurich
MENDELU1
Université de Genéve
PEF
1