Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda:
53|programy Socrates/LLP - ostatní
Štát: Švajčiarska konfederácia

Názov inštitúcie
Rozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Zurich University of Applied Sciences Wädenswil
ZF
0