Zahraničné dohody


Prehľad inštitúcií

U každej inštitúcie je uvedené s akou fakultou našej univerzity bola daná dohoda uzatvorená. Voľbou stĺpca Zvoliť si zobrazíte prehľad jednotlivých fakúlt.

Dohoda: 51|program Erasmus
Štát:
Švajčiarska konfederácia

Názov inštitúcieRozsah dohody
Počet študentov
Zvoliť
Zurich University of Applied Sciences Wädenswil
ZF
1